Biofeedback

EEG-biofeedback, neurofeedback, biofeedback.

Metoda biofeedbacku to wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do odzwierciedlania procesów psychofizjologicznych, z których osoba nie zdaje sobie sprawy, a które można nauczyć się świadomie kontrolować.

Jest metodą samokontroli i samoregulacji organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego opartego na informacjach, pochodzących z rożnych parametrów fizjologicznych tj. fale EEG, temperatura ciała, oddech, EKG

Mając informację zwrotną (feedback) o zmianach mierzonego parametru można nauczyć się kontrolować stres, wyhamowywać niepożądane reakcje, rozumieć swój organizm.

Podstawą treningu eegbiofeedback jest wykorzystanie zjawiska plastyczności mózgu. Nasze neurony, synapsy i sieci nerwowe potrafią w sposób trwały przekształcać się, adaptować, zmieniać, samoregulować, samonaprawiać, potrzebują tylko sprzyjającego środowiska i odpowiednich bodźców. Biofeedback sprzyja neuroplastyczności i daje wiele różnorodnych możliwości przez co z powodzeniem jest wykorzystywana w terapii osób z:

  • Zaburzeniami zachowania (takie jak zaburzenia opozycyjno-buntownicze)
  • Całościowymi zaburzeniami rozwoju (takimi jak autyzm, zespół Aspergera i inne.)
  • Zaburzeniami lękowymi (takimi jak lęk separacyjny, mutyzm, fobie społeczne)
  • Trudnościami w uczeniu się (takimi jak dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)
  • Uzależnieniami (od alkoholu, hazardu, narkotyków i innych)
  • Zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie)
  • Zaburzeniami i urazami mózgu (takimi jak padaczka, zespoły czołowe, choroba Alzheimera)
  • Zaburzeniami afektywnymi (takimi jak depresja, mania, hipomania)
  • Zaburzeniami emocji (agresja, apatia, niska samoocena.)
  • I wiele innych

Trening eegbiofeedback odbywa się w sesjach i jest poprzedzony badaniem QEEG, które ma za zadanie sprawdzić jaki obszary mózgu, poddać jakiemu rodzajowi treningu. 

Nasze urządzenie jest jednym z najnowocześniejszych dostępnych na rynku. Daje możliwość stymulacji każdej fali mózgowej w każdym obszarze, dzięki czemu bardzo dobre efekty otrzymujemy już po kilkunastu spotkaniach, a pełna terapia ogranicza się często do serii 20-30 treningów. Najlepsze efekty otrzymujemy spotykając się 2-3 razy w tygodniu, nie rzadziej jednak niż raz na tydzień. Zauważalnym staje się poprawa koncentracji, kondycji umysłowej, większa kreatywność, umiejętność szybkiej regeneracji. 

Biofeedback jest pomocny nie tylko w terapii różnego typu zaburzeń, ale również pomaga sportowcom, biznesmenom, wykładowcom, nauczycielom w podnoszeniu możliwości swojego umysłu.

Jak to wygląda w praktyce?

1

Na początku spotykamy się, aby przeprowadzić badanie QEEG. Ono pokazuje co dzieje się w mózgu. Jakich fali posiadamy w nadmiarze (które trzeba treningiem hamować), a jakich fal jest zbyt mało (te należy podczas treningu promować). Badanie to potwierdza deficyty na które wskazuje Pacjent (na przykład problemy z koncentracją) oraz wskazuje na inne obszary, które warto wspierać treningiem. Badanie QEEG trwa około 50 minut. Prosimy, aby zgłaszać się na nie ze świeżo umytymi włosami, bez nałożonego żelu, lakieru i innych produktów, które zmniejszają przyczepność elektrod. Badanie jest absolutnie bezbolesne, rozpoczyna się pomiarami czaszki, aby właściwie wyznaczyć punkty na głowie, następnie zakłada się czepek, podpina elektrody i wypełnia je żelem. W dalszym etapie prosimy, aby osoba badana zrelaksowała się i siedziała wygodnie na fotelu wykonując różne polecenia terapeuty (zapis z oczami otwartymi, zamkniętymi, odpowiadanie na różne pytania). Sam zapis eeg trwa około 20 minut.

2

W następnym etapie badany idzie do domu, a terapeuta przystępuje do żmudnego procesu oceny badania. Usuwamy zakłócenia (artefakty), analizujemy poszczególne etapy zapisu i dokonujemy pomiaru aplitud. Na koniec piszemy raport, wynik badania i przygotowujemy program terapeutyczny.

3

W następnym etapie rozpoczynamy sesje biofeedback i spotykamy się regularnie na treningu. Regularność jest bardzo ważna, gdyż pomaga w szybkim osiągnięciu zamierzonych celów. Pomimo ciekawej formy prowadzenia terapii, każde zajęcia wymagają ogromnej koncentracji i skupienia, bywają więc męczące. Wiele osób potrzebuje po nich możliwości relaksu na przykład z muzyką, lub krótkiej drzemki.

4

W ostatnim etapie analizujemy postępy, przygotowując raport zmian. W razie konieczności powtarzamy badanie QEEG, lub modyfikujemy program terapeutyczny.

Porozmawiajmy o Twojej potrzebie

Czekamy na Twoją wiadomość